Posts Tagged 'vitamin'

En vitamininjektion i patentdebatten

Patentfrågan verkade ha kommit i skymundan till förmån för bl.a FRA-debatten. Då är det bra att Christian Engström påminner oss om Piratpartiets altenativ till medicinpatent. Det var patentfrågan som fick mig att bli medlem i Piratpartiet.

Ett patentlöst område där det behövs mer forskning är vitaminer. Jag har fått intrycket att det forskas väldigt lite om vitaminer. Orsaken sägs vara att det inte finns något incitament att forska då vitaminer inte är patenterbara. Jag har för mig att jag har fått det från något nyhetsprogram på TV (förmodligen SVT) i våras eller tidig sommar. I alla fall, man borde kunna göra någonting i det här området för att visa att det är möjligt att forska utan patent. En vitaminfond kanske? Efter en snabb sökning på internet ser det inte ut som att det finns någon.

Jag vill också passa på att påminna om BioForge som applicerar opensource-tanken på medicinområdet. Det finns själ att återkomma till detta då det var ett tag sedan jag läste om de.

Annonser

Annonser