Arkiv för februari, 2010

Kandidat till kommunlistan

Eftersom vi ställer upp i kommunalvalet här i Strängnäs så kommer jag att kandidera till kommunlistan. Här följer min kandidaturtext:

Jag har varit medlem i Piratpartiet sedan sommaren 2006 och är kommunledare i Strängnäs sedan början av 2009. Jag är även aktiv i Ung Pirat där jag är ideell revisor för både UP Strängnäs och UP Eskilstuna. Utöver detta är jag även aktiv i flera ideella föreningar inom Stockholmsdistrikten för Förbundet Unga Forskare och Sverok sedan 2003.

Med min erfarenhet från föreningslivet är min förhoppning är att jag kommer klara mig ganska bra i kommunfullmäktige med all tillhörande formalia så att jag kan göra lite nytta. Mitt fokus kommer att ligga på demokratiaspekten av fri mjukvara i offentlig verksamhet.

Jag är inte helt nöjd med min bild, vi får se om jag hinner byta ut den mot en som är tagen med in bättre kamera.

Annonser

Digitalta mötesformer

Ett nytt årsmöte står för dörren, partiet har växt och årsmötena blir svårare och svårare att följa och många har kommit med synpunkter. Mycket möjligt att nästa möte blir bättre, någon/några kanske har fixat ny mötesprogramvara (jag har fler idéer för detta). Detta är ett av de tidigare inläggen som inte publicerades, kanske för att något saknades. Nåja, min lösning var att dela upp det i tre faser.

Fas 1. Under yrkandetiden

I anslutning till diskussionen kan man ge betyg (som man bara ser själv) på yrkanden och kandidaturer för att senare påminnas om vad man tidigare tyckt när man kommer tillbaka för att rösta. Detta kan implementeras med en liten textruta. (16 tecken bör räcka.)
Om mötesdeltagaren känner sig säker, kan denne redan nu tjuvstarta på nästa fas och preliminärrösta (utan att någon ser) men det uppmuntras inte av sidans struktur. Tiden för denna fas mäts bäst i dagar.

Fas 2. Efter yrkandestoppet

Man kan fortfarande diskutera ämnet och yrkanden kan dras tillbaka och resas men inte ändras. Kanske kan stavfel rättas till i undantagsfall, så länge ingenting ändras i sak.
Voteringspunkter som behöver tas i steg sätts upp i en hirarki och man kan rösta på alla eventualiteter. Hur rörigt detta blir beror på implementationen. (Jag föreslår inte att vi ska ha kryssrutor sittandes i hirarki.) Om man skrivit ett betyg så visas den vid yrkandet.
Presidiet kan se räknaren för antal preliminärröster öka och kan välja att förlänga tiden om det är ett lågt antal. (Preliminärrösterna ska ses som att man är redo att gå till beslut i frågan.) Tiden för denna fas mäts bäst i (ett tvåsiffrigt antal) timmar.

Fas 3. Votering

Alla diskussioner stängs och den riktiga voteringen börjar. Om man har preliminärröstat så är det alternativet förkryssat och om man inte hinner bekräfta sin preliminärröst så bekräftas den automatiskt. Detta är en sista chans att ändra sig.
Tiden för denna fas mäts bäst i minuter. Längden för enskilda voteringar kan kanske beräknas något åt det här hållet: ”tid för varje votering” * ”antal paralella voteringar”. D.v.s. om man har 3 voteringar som kan tas paralelt och var för sig tar 10 min så får alla 3 voteringarna 30 min. (Detta är för mycket och bara ett exempel.)

Pauser och ordningsfrågor

Mellan faserna finns ett hål i schemat för paus. Längden för dessa planeras för att även få plats med ordningsfrågor.

Start på ruta 7

Det har varit lite tyst från mig sedan EU-kampanjen drog igång. Jag har flera utkast men fick inte riktigt till det när de var aktuella. Nu gör jag en nystart inför riksdag- och kommunval med ändrat tema.


Annonser