Dagen jag nästan missade

Fredagen började med att nyheterna på radio berättade om att Wikileaks skulle släppa någonting om någon bank och sedan bar det iväg till jobbet. Fullt upp som vanligt. Dessutom kunde jag inte sedan någon vecka tillbaka inte följa vad som sker på IRC från jobbet.

På kvällen hade jag ett möte att gå på. På väg hem från den missade jag tåget och hade plötsligt tre timmar att döda. Jag bestämde mig snabbt för att gå till föreningslokalen vid Humlegården i Stockholm. Väl framme kollar jag IRC för första gången på hela dagen.

Strax därefter kommer en kompis som frågade om jag hängt med i vad som hänt. Det hade jag inte, så han började berätta om att han inte spenderat så mycket tid med sina arbetsuppgifter på jobbet för att istället hjälpa Wikileaks att hålla sig uppe. Sedan kommer en annan kompis som även han frågade om jag hade hängt med. De visade mig vad de hade gjort under dagen och sedan kollade jag om SVT eller TV4 uppmärksammat något om att Wikileaks attakerats. Det hade de inte.

Någon dag innan var det någon på TV som pratade om vikten av att hålla innehållet i de diplomatiska kanalerna hemliga. Att diplomatin är det enda som får oss att låta bli att kriga med varandra. Har det verkligen inte hänt något sedan Dag Hammarskjölds dagar?

Annonser

Kandidaturförklaringen inlämnad


Igår skrev jag på min kandidaturförklaring och Piratpartiets uppförandekod. Idag skickade jag iväg ett kuvert med båda dessa papper.

Kandidaturförklaringen är en allmän handling som man kan begära ut om man känner för det. Jag har valt att dölja min signatur och de sista siffrorna i personnumret i bilden.

Uppförandekoden går ut på att man ska tänka på att man från och med nu representerar partiet och ska inte uttrycka åsikter som gör avsteg från partiets eller inte faller under partiets principprogram. Vidare ska man som invald vara beredd på att rösta emot sin egen övertygelse om fullmäktigesammarbetet kräver det.

Kandidat till kommunlistan

Eftersom vi ställer upp i kommunalvalet här i Strängnäs så kommer jag att kandidera till kommunlistan. Här följer min kandidaturtext:

Jag har varit medlem i Piratpartiet sedan sommaren 2006 och är kommunledare i Strängnäs sedan början av 2009. Jag är även aktiv i Ung Pirat där jag är ideell revisor för både UP Strängnäs och UP Eskilstuna. Utöver detta är jag även aktiv i flera ideella föreningar inom Stockholmsdistrikten för Förbundet Unga Forskare och Sverok sedan 2003.

Med min erfarenhet från föreningslivet är min förhoppning är att jag kommer klara mig ganska bra i kommunfullmäktige med all tillhörande formalia så att jag kan göra lite nytta. Mitt fokus kommer att ligga på demokratiaspekten av fri mjukvara i offentlig verksamhet.

Jag är inte helt nöjd med min bild, vi får se om jag hinner byta ut den mot en som är tagen med in bättre kamera.

Digitalta mötesformer

Ett nytt årsmöte står för dörren, partiet har växt och årsmötena blir svårare och svårare att följa och många har kommit med synpunkter. Mycket möjligt att nästa möte blir bättre, någon/några kanske har fixat ny mötesprogramvara (jag har fler idéer för detta). Detta är ett av de tidigare inläggen som inte publicerades, kanske för att något saknades. Nåja, min lösning var att dela upp det i tre faser.

Fas 1. Under yrkandetiden

I anslutning till diskussionen kan man ge betyg (som man bara ser själv) på yrkanden och kandidaturer för att senare påminnas om vad man tidigare tyckt när man kommer tillbaka för att rösta. Detta kan implementeras med en liten textruta. (16 tecken bör räcka.)
Om mötesdeltagaren känner sig säker, kan denne redan nu tjuvstarta på nästa fas och preliminärrösta (utan att någon ser) men det uppmuntras inte av sidans struktur. Tiden för denna fas mäts bäst i dagar.

Fas 2. Efter yrkandestoppet

Man kan fortfarande diskutera ämnet och yrkanden kan dras tillbaka och resas men inte ändras. Kanske kan stavfel rättas till i undantagsfall, så länge ingenting ändras i sak.
Voteringspunkter som behöver tas i steg sätts upp i en hirarki och man kan rösta på alla eventualiteter. Hur rörigt detta blir beror på implementationen. (Jag föreslår inte att vi ska ha kryssrutor sittandes i hirarki.) Om man skrivit ett betyg så visas den vid yrkandet.
Presidiet kan se räknaren för antal preliminärröster öka och kan välja att förlänga tiden om det är ett lågt antal. (Preliminärrösterna ska ses som att man är redo att gå till beslut i frågan.) Tiden för denna fas mäts bäst i (ett tvåsiffrigt antal) timmar.

Fas 3. Votering

Alla diskussioner stängs och den riktiga voteringen börjar. Om man har preliminärröstat så är det alternativet förkryssat och om man inte hinner bekräfta sin preliminärröst så bekräftas den automatiskt. Detta är en sista chans att ändra sig.
Tiden för denna fas mäts bäst i minuter. Längden för enskilda voteringar kan kanske beräknas något åt det här hållet: ”tid för varje votering” * ”antal paralella voteringar”. D.v.s. om man har 3 voteringar som kan tas paralelt och var för sig tar 10 min så får alla 3 voteringarna 30 min. (Detta är för mycket och bara ett exempel.)

Pauser och ordningsfrågor

Mellan faserna finns ett hål i schemat för paus. Längden för dessa planeras för att även få plats med ordningsfrågor.

Start på ruta 7

Det har varit lite tyst från mig sedan EU-kampanjen drog igång. Jag har flera utkast men fick inte riktigt till det när de var aktuella. Nu gör jag en nystart inför riksdag- och kommunval med ändrat tema.

Förtidsröstningen är igång

Det har hänt mycket sedan jag bloggade senast. Jag borde blogga oftare. Och varför måste det bli sent innan jag kommer på tanken att blogga, det är ju inte ens ”idag” längre. Nåja, till saken…

Igår var första dagen man kunde förtidsrösta. Jag levererade valsedlar till Kommunhuset i Strängnäs en halvtimma innan röstningen började. Men trots att jag väntade där så blev jag inte först med att rösta, jag blev tvåa. Det blev en liten kö innan öppningen för att få lämna in sin röst.

Om det inte hade varit för ”Rösta på Piratpartiet”-dagen så hade jag nog valt att vänta med att rösta. Vi har fler bra kandidater men mitt kryss hamnade tillslut på Christian precis som i riksdagsvalet. Hans erfarenhet från att vara aktivist mot mjukvarupatenten i Bryssel fällde avgörandet.

En vitamininjektion i patentdebatten

Patentfrågan verkade ha kommit i skymundan till förmån för bl.a FRA-debatten. Då är det bra att Christian Engström påminner oss om Piratpartiets altenativ till medicinpatent. Det var patentfrågan som fick mig att bli medlem i Piratpartiet.

Ett patentlöst område där det behövs mer forskning är vitaminer. Jag har fått intrycket att det forskas väldigt lite om vitaminer. Orsaken sägs vara att det inte finns något incitament att forska då vitaminer inte är patenterbara. Jag har för mig att jag har fått det från något nyhetsprogram på TV (förmodligen SVT) i våras eller tidig sommar. I alla fall, man borde kunna göra någonting i det här området för att visa att det är möjligt att forska utan patent. En vitaminfond kanske? Efter en snabb sökning på internet ser det inte ut som att det finns någon.

Jag vill också passa på att påminna om BioForge som applicerar opensource-tanken på medicinområdet. Det finns själ att återkomma till detta då det var ett tag sedan jag läste om de.


Annonser